Projekt hali magazynowej

Projekt obejmował swym zakresem projekt hali magazynowej . Obiekt pełni funkcję pomieszczenia do składowania palet drewnianych. Halę magazynową zaprojektowano na terenie zakładu, zajmującego się produkcją palet drewnianych i plastikowych oraz metalowych skrzyń i pojemników, a także metalowych systemów magazynowych. W hali składują drewniane palety oraz inne materiały niepalne (np. elementy i produkty metalowe).

Hala jest wolno stojąca, parterowa, bez podpiwniczenia. Część hali nie posiada ścian osłonowych.

Projekt remontu Biblioteki Publicznej

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła budynku, który objęty jest indywidualną formą ochrony konserwatorskiej- jest ujęty w wykazie zabytków. Ponadto obiekt znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego oraz na obszarze obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o genezie średniowiecznej.

Zakres projektu obejmował wykonanie nowego programu funkcjonalnego obiektu oraz wykonania robót remontowych.

Remont dotyczył wymiany posadzek w części pomieszczeń, remont okładzin ściennych i tynków, wykonanie ścianek działowych, wymianę 4 okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do pomieszczeń, remont schodów zewnętrznych, wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających