Przykładowe realizacje budynków mieszkalnych

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Projekt obejmował przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku gastronomicznego wraz z budową nowy elementów konstrukcyjnych oraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny.

Nadbudowa polegała na zmianie konstrukcji dachu z jednospadowego na dwuspadowy o kącie nachylenia 450 oraz wykonaniu poddasza użytkowego.

Przebudowa polegała na częściowej rozbiórce istniejącego

budynku, a także na dostosowaniu funkcji budynku na mieszkalną zgodnie z oczekiwaniami Inwestora i obowiązującymi warunkami technicznymi.


Projekt całorocznego domku rekreacyjnego

Projekt dotyczy budynku zakwaterowania turystycznego tj. domku letniskowego całorocznego realizowanego w Górach Sowich. Architektura budynku nawiązuje do regionalnej zabudowy sudeckiej.

Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne użytkowe w tym poddasze. Obiekt zaprojektowany został z myślą dla 6-8 gości mogących jednocześnie przebywać w obiekcie.

Program użytkowy parteru zawiera część dzienną z aneksem kuchennym i klatka schodową, łazienkę, wiatrołap oraz dodatkowe pomieszczenie techniczne w przyszłości z możliwością zamontowania sauny.

Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Budynek mieszkalny posiada 2 kondygnacje nadziemne użytkowe w tym poddasze. Projektowana rozbudowa posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną przekrytą stropodachem pełniącym funkcję tarasu. Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny swoją formą nawiązywał do tradycyjnej zabudowy z symetrycznym układem połaci oraz lukarnami.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ząbkowice Śląskie

Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne wraz z rozbudową i przebudową obiektów. Projekt zakładał stworzenie nowoczesnej i prostej formy wpasowanej w istniejącą bryłę budynków gospodarczych. Bardzo wąska i długa działka oraz zlokalizowanie budynku na granicy działki zdeterminowały ostateczny kształt obiektu.