Projekt hali magazynowej

Projekt obejmował swym zakresem projekt hali magazynowej . Obiekt pełni funkcję pomieszczenia do składowania palet drewnianych.

Halę magazynową zaprojektowano na terenie zakładu, zajmującego się produkcją palet drewnianych i plastikowych oraz metalowych skrzyń i pojemników, a także metalowych systemów magazynowych.

W hali składują drewniane palety oraz inne materiały niepalne (np. elementy

i produkty metalowe).

Hala jest wolno stojąca, parterowa, bez podpiwniczenia. Część hali nie posiada ścian osłonowych.Podstawowe parametry techniczne hali :

1) powierzchnia zabudowy – 1773,09 m2,

2) powierzchnia wewnętrzna – 1763,22 m2,

3) kubatura – 13091,46 m3,

4) wysokość – maksymalnie 8,061 m (do kalenicy dachu, budynek niski).


Budynek hali magazynowej wyposażony został w instalacje elektryczną, hydrantową oraz wentylację w postaci wywietrzników dachowych.