Pracownia Projektowa ARCO

Przygotowujemy

inwestycje od strony formalno-prawnej

Pracownia Projektowa ARCO

Nasze biuro projektowe to kompleksowe usługi w zakresie wszystkich prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla obiektów nowobudowanych, przebudowywanych i remontowanych.

Oferujemy usługi z zakresu projektowania:

Przygotowujemy inwestycje:

  • Dokumentację formalno-prawną
  • uzyskanie pozwolenia na budowę wykonanie ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków

Oferujemy

  • usługi z zakresu projektowania:
  • budynków mieszkalnych,
  • budynków handlowych, usługowych,
  • budynków gospodarczych,
  • garaży i budynków inwentarskich,

Pracownia Projektowa ARCO

02.

  • Realizujemy przeglądy okresowe budynków,
  • Prowadzimy nadzór budowlany.
  • Zapewniamy materiały budowlane oraz transport


Nasze biuro projektowe to kompleksowe usługi w zakresie wszystkich prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla obiektów nowobudowanych, przebudowywanych i remontowanych.


KONTAKT

Skontaktuj się z nami