Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Budynek mieszkalny posiada 2 kondygnacje nadziemne użytkowe w tym poddasze. Projektowana rozbudowa posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną przekrytą stropodachem pełniącym funkcję tarasu.

Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny swoją formą nawiązywał do tradycyjnej zabudowy z symetrycznym układem połaci oraz lukarnami. Planowana rozbudowa budynku miała nadać mu charakter nowoczesnej zabudowy z licznymi przeszkleniami bez ingerencji w istniejącą już część budynku.

Przed rozbudową szerokość elewacji frontowej wynosiła 13 m, po rozbudowie szerokość elewacji frontowej wynosić będzie 18,13 m. Projektowany budynek charakteryzuje się nowoczesnością rozwiązań architektonicznych, uwzględniających technologię w zakresie formy budynku, kształtowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwiązań.

Kubatura

Kubatura brutto budynku przed rozbudową 759,65 [m3]

Kubatura brutto budynku po rozbudowie 1050,57 [m3]

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni przed rozbudową:


  • Powierzchnia zabudowy 113,30 [m2]
  • Powierzchnia użytkowa budynku 133,00 [m2]
  • Powierzchnia podłóg 167,20 [m2]


Zestawienie powierzchni po rozbudowie:


  • Powierzchnia zabudowy 196,42 [m2]
  • Powierzchnia użytkowa budynku 200,80 [m2]
  • Powierzchnia podłóg 201,75 [m2]