Drogi

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Projekt zawiera kompleksowe uzbrojenie terenów

inwestycyjnych. Zakres opracowania obejmował branże drogową,  konstrukcyjną, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, instalacji elektrycznej oświetleniowej.

Pliki do pobrania: